logo
Coca-cola KeelClip - Nowosciproduktowe.pl

KeelClip – innowacyjne rozwiązanie zastąpi folię w wielopakach puszek Coca-Cola


23-06-2021| 12:45| Źródło: Coca-Cola| Fot: Coca-Cola

Coca-Cola wprowadza innowacyjny sposób pakowania wielopaków puszek. Papierowe opakowanie oparte na technologii KeelClip to proste rozwiązanie zastępujące folię termokurczliwą. Zaprojektowane tak, by zminimalizować wykorzystanie kartonu oraz ułatwić jego dalszy recykling. To kolejny krok ku realizacji podjętego przez markę w 2018 r. zobowiązania Świat Bez Odpadów.


Wprowadzanie innowacji w zakresie opakowań to jeden z trzech głównych filarów firmy Coca-Cola w dążeniu do realizacji ambicji Świata bez Odpadów, na którą składają się: design opakowań, ich zbiórka i recykling oraz budowanie partnerstw i koalicji na rzecz działań w tych obszarach. Innowacyjne rozwiązanie KeelClip to papierowe opakowanie zastępujące folię na wielopakach puszek. To nie tylko bardziej ekologiczna i przystępniejsza w recyklingu alternatywa dla folii termokurczliwej, ale także funkcjonalne ułatwienie dla konsumentów, które stanowi realizację strategii bardziej zrównoważonego projektowania opakowań. To rozwiązanie wykorzystuje w pełni karton pochodzący ze zrównoważonych źródeł (certyfikat FSC) i zaprojektowane jest tak, aby ułatwić transport.

Mimo wielu wyzwań, z którymi jako firma mierzymy się w ostatnim roku, nie rezygnujemy z podjętej ambicji na rzecz Świata bez Odpadów. Od lat to właśnie ona stanowi dla nas priorytet i centrum naszych działań, dlatego nieustanne poszukujemy rozwiązań ograniczających wykorzystanie plastiku. Technologia KeelClip to kolejny krok na naszej drodze – mówi Natalia Stroe, Dyrektor Generalna dla Polski i Krajów Bałtyckich, Coca-Cola Poland Services

Coca-Cola w Polsce aktywnie angażuje się również w dialog na rzecz zmian obecnego systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi tak, by w pełni wdrożyć zakładaną w nowej dyrektywie odpadowej regułę Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, która powinna wejść w życie od 2023 r., a także założenia dyrektywy Single Use Plastic.

Wraz z innymi producentami napojów zawiązaliśmy koalicję, która aktywnie działa na rzecz stworzenia dobrze zaplanowanego systemu depozytowego w Polsce i jest gotowa go sfinansować. Prowadzimy też szeroko zakrojony dialog z kluczowymi interesariuszami i decydentami. Z analiz producentów wynika, że system depozytowy jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia zakładanych poziomów zbiórki opakowań jednorazowych po napojach oraz zapewnienia od 2025 roku wszystkim producentom w Polsce niezbędnego do produkcji napojów w butelkach PET surowca wtórnego. System taki powinien być producencki, ogólnokrajowy, obowiązkowy dla wszystkich producentów oraz powszechny i łatwo dostępny dla konsumentów. Powstanie takiego systemu wymaga stworzenia odpowiedniej legislacji w tym zakresie – mówi Katarzyna Borucka, dyrektor ds. Public Affairs i Komunikacji w Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie
KeelClip

Zrównoważony rozwój jest wpisany w strategię firm systemu Coca-Cola, które w 2018 r. rozpoczęły swój ambitny projekt – Świat Bez Odpadów. W ramach jego realizacji, marka już zaczęła spełnianie założonych celów. Do 2030 roku opakowania produkowane przez Coca-Cola mają w co najmniej 50% składać się z surowca wtórnego.