logo
Czekolada WAY TO GO z certyfikatem Fairtrade

Czekolada WAY TO GO z certyfikatem Fairtrade


28-01-2021| 12:40| Źródło: LIDL| Fot: LIDL

Lidl Polska wprowadza na rynek nowy produkt – czekolada WAY TO GO z certyfikatem Fairtrade. Kakao wykorzystywane do produkcji czekolady „Way To Go” pochodzi ze zrównoważonej uprawy w Ghanie.


Lidl jako pierwsza sieć podejmuje działania mające na celu zniwelowanie różnic w dochodach rolników uprawiających kakao i dążenie do uzyskania środków na życie. Każda sprzedana czekolada WAY TO GO przyniesie korzyści rolnikom uprawiającym kakao, głównie dzięki dodatkowym programom szkoleniowym, które przyczyniają się do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy rolnikom, dywersyfikowania swoich źródeł przychodów, a także do ochrony środowiska.

Od poniedziałku, 25.01, Lidl Polska wprowadza do czasowej sprzedaży nową superczekoladę z certyfikatem Fairtrade „Way To Go” w ramach marki własnej Fin Carré. Czekolada jest dostępna w 4 smakach do wyboru: mleczna, gorzka, solony karmel oraz orzechy pekan i kokos, w cenie 7,99 zł/180 g.

To co wyróżnia czekolady WAY TO GO to udział w programie, który umożliwia hodowcom kakao wprowadzenie zauważalnych usprawnień – w przypadku czekolady marki własnej, Lidl kupuje zrównoważone kakao od organizacji zrzeszających drobnych rolników „Kuapa Kokoo” z Ghany. Dzięki programowi firmy takie jak Lidl, organizacja Fairtrade a przede wszystkim rolnicy mogą czerpać korzyści z każdej sprzedanej tabliczki czekolady. Rolnicy otrzymują premię od Fairtrade, ponieważ zobowiązali się do uprawy kakao zgodnie z wytycznymi programu Fairtrade. Również firma Lidl wypłaca drobnym rolnikom ustaloną premię za każdą sprzedaną tabliczkę czekolady, zwaną „premią poprawiającą dochód”.

Aby wywrzeć długoterminowy wpływ, „premia poprawiająca dochód” nie jest wypłacana w gotówce, lecz jest przeznaczana na dwie inicjatywy. Po pierwsze rolnicy są szkoleni w zakresie optymalizacji swoich metod uprawy i zbioru plonów, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój. Uczą się bardziej efektywnych i łagodnych form uprawy kakao, np. technik cięcia i opryskiwania. Pozwala to rolnikom uprawiającym kakao nie tylko zwiększyć plony, co również podnosi ich dochody, ale również pomaga chronić środowisko na obszarach, na których prowadzona jest uprawa. Po drugie rolnicy otrzymują wsparcie w uprawie innych roślin i surowców do produkcji np. ryżu, miodu i mydła oraz w zdobywaniu wiedzy biznesowej. Pozwala im to skorzystać z większej ilości źródeł dochodu, a tym samym uniezależnić się od wahań cen surowców. Dodatkowo wspiera to pozytywny efekt uboczny dla środowiska naturalnego – bardziej zróżnicowane rolnictwo odciąża glebę na obszarach upraw i zwiększa różnorodność biologiczną.

Obecnie kakao jest klasyfikowane jako surowiec krytyczny z powodu różnych czynników społecznych i ekologicznych. Większość rolników otrzymuje wynagrodzenie poniżej granicy ubóstwa – mniej niż 2 USD dziennie. Ceny surowca do produkcji kakao podlegają silnym wahaniom, co utrudnia planowanie dochodów. Zdarza się, że powszechne ubóstwo prowadzi częściowo do pracy dzieci na plantacjach. Ze względu na ograniczone plony, cenne obszary leśne są często karczowane i uprawiane z dużym użyciem pestycydów. Dzięki czekoladzie WAY TO GO oraz programowi rozwoju, Lidl wspiera sprawiedliwe i zrównoważone warunki pracy i uprawy dla rolników uprawiających kakao. Cena tabliczki czekolady o gramaturze 180 g wynosi 7,99 zł.


Tagi: