logo
NX Field Nikon Z7II - Nowosciproduktowe.pl

Aparaty Nikon z nowymi funkcjami po aktualizacji oprogramowania


17-12-2020| 10:53| Źródło: Nikon| Fot: Nikon

Firma Nikon z przyjemnością informuje, że dane RAW dostępne na wyjściu wideo¹,² aparatów bezlusterkowych Z 7 i Z 6 będą teraz zgodne z zewnętrznymi rejestratorami marki Blackmagic Design*³.


Dzięki uaktualnieniom oprogramowania sprzętowego filmy o wysokiej jakości nagrywane aparatami Z 7 lub Z 6 mogą być zapisywane nie tylko w formacie ProRes RAW, lecz także w formacie Blackmagic RAW. Filmy w 12-bitowym formacie RAW i rozdzielczości 4K UHD lub Full HD można zapisywać na zewnętrznym rejestratorze podłączonym do wyjścia HDMI aparatu Z 7 lub Z 6, co poszerza możliwości rejestrowania danych wideo w formacie RAW i ułatwia produkcję filmów z wykorzystaniem zaawansowanych metod.

Ponadto, filmy w formacie ProRes RAW nagrywane na zewnętrznym rejestratorze Ninja V firmy Atomos są też zgodne z najnowszymi ustawieniami ISO i funkcjami regulowania temperatury barwowej, które dodano do oprogramowania Final Cut Pro firmy Apple w wersji 10.4.9 i nowszych. Tym samym, zostały poszerzone możliwości edycji wideo w programie Final Cut Pro.

W aparatach, w których serwis wykonał modernizację umożliwiającą przesyłanie danych RAW z wyjścia wideo, obsługę wyjścia wideo w formacie RAW zgodnym z zewnętrznym rejestratorem Blackmagic Design można włączyć po prostu aktualizując oprogramowanie układowe do wersji 3.2, bez konieczności korzystania z dodatkowych usług serwisu firmy Nikon.

Włączenie wyjścia wideo w formacie RAW wymaga, aby przed pobraniem uaktualnienia oprogramowania sprzętowego zostały zmodyfikowane wewnętrzne ustawienia aparatu w ramach usługi świadczonej przez autoryzowane centrum serwisowe firmy Nikon. Za usługę zostanie naliczona opłata zgodnie z lokalnym cennikiem.


*¹ Funkcję wyjścia wideo RAW można odpłatnie włączyć w punkcie serwisowym firmy Nikon.
*² W aparacie Z 7 przesyłanie danych RAW z wyjścia wideo jest możliwe tylko przy nagrywaniu filmów Full HD w formacie FX oraz filmów 4K UHD w formacie DX. W aparacie Z 6 przesyłanie danych RAW z wyjścia wideo jest możliwe przy nagrywaniu filmów 4K UHD oraz Full HD, zarówno w formacie FX, jak i DX.
*³ Do nagrywania strumienia danych wideo w formacie RAW z aparatu Nikon mogą być używane rejestratory Atomos Ninja V (nagrywanie w formacie ProRes RAW), a także Blackmagic Video Assist 5″ 12G HDR i Blackmagic Video Assist 7″ 12G HDR (nagrywanie w formacie Blackmagic RAW). Nie gwarantuje się współpracy z rejestratorami innymi niż wymienione powyżej. (Stan z 17 grudnia 2020).