logo
Klimatyzator panasonic nanoe - Nowosciproduktowe.pl

Klimatyzator Panasonic w walce z SARS-CoV-2


22-01-2021| 09:34| Źródło: Panasonic| Fot: Panasonic

Firma Panasonic poinformowała, że Texcell, pierwsza w Europie globalna organizacja prowadząca badania na zlecenie, potwierdziła efekt hamujący aktywność nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) przy użyciu klimatyzatora z technologią nanoe™ X.


Jak podaje Panasonic – Texcell zweryfikował skuteczność hamującego wpływu na nowego koronawirusa na poziomie 91.4% w przestrzeni o kubaturze 6.7 m3 w czasie 8 godzin.

nanoe™ X to technologia, która pobiera niewidoczną wilgoć z powietrza i przy zastosowaniu wysokiego napięcia wytwarza rodniki hydroksylowe (OH) zawarte w wodzie. Rodniki hydroksylowe hamują rozwój zanieczyszczeń, w tym niektórych bakterii i wirusów. Mają one silne właściwości utleniające i są wysoce reaktywne, stąd ich krótka żywotność. Zawarte w drobnych cząsteczkach wody, nanoe™ X charakteryzuje się długą żywotnością i zdolnością rozprzestrzeniania się na duże odległości. Ma on efekt hamujący na substancje lotne i osadzone na powierzchni.

We wrześniu 2020 r. we współpracy z Texcell firma Panasonic potwierdziła zdolność technologii nanoe™ X, wykorzystującej zalety rodników hydroksylowych, do hamowania rozwoju nowego koronawirusa na małej przestrzeni testowej 45 l z użyciem generatora nanoe™ X. Następnie firma Panasonic przeprowadziła badania z użyciem klimatyzatora wyposażonego w technologię nanoe™ X na większej przestrzeni testowej. Nawet w tych trudnych warunkach Texcell potwierdził, że technologia nanoe™ X ma efekt hamujący na aktywność nowego koronawirusa o skuteczności rzędu 91.4% w rzeczywistej przestrzeni o powierzchni 6.7 m3 w czasie 8 godzin przy użyciu klimatyzatora z nanoe™ X. Testy były prowadzone w zamkniętym środowisku laboratoryjnym i nie przygotowano ich z myślą o ocenie skuteczności w niekontrolowanych przestrzeniach mieszkalnych.

Panasonic prowadzi badania nad technologią nanoe™ już od 20 lat, od 1997 r. Jej skuteczność została zweryfikowana na różnych polach, w tym przy hamowaniu wzrostu niektórych drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, grzybów i wirusów) i alergenów oraz przy rozbijaniu pyłów PM 2.5, które mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm. Firma będzie kontynuować analizę potencjału technologii nanoe™ X w kontekście eliminowania możliwych czynników ryzyka związanych z zanieczyszczeniem powietrza, w tym nowych drobnoustrojów chorobotwórczych, mając na celu tworzenie zdrowego otoczenia dla ludzi z całego świata.

Panasonic: informacje o badaniu

Zbadanie efektu hamującego aktywność nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) w przestrzeni o kubaturze 6.7 m3 przy użyciu klimatyzatora wyposażonego w technologię nanoe™ X.

Zarys

Analizę porównawczą przeprowadzono na przestrzeni badawczej 6.7 m3 z obecnością nowego koronawirusa (SARS-CoV-2).

Wyniki

  • Wskaźnik zahamowania aktywności nowego koronawirusa (SARS-CoV-2) wyniósł ponad 91% w ciągu 8 godz.
  • Uwaga: Analizę przeprowadzono w celu uzyskania podstawowych danych badawczych dotyczących oddziaływania technologii nanoe™ X na nowego koronawirusa w warunkach laboratoryjnych, które różnią się od warunków występujących w przestrzeni do życia.

Metoda i dane

  • Organizacja: Texcell (Francja)
  • Przedmiot: nowy typ koronawirusa (SARS-CoV-2)
  • Urządzenie: klimatyzator z technologią nanoe™ X (model Etherea CS-Z25VKEW)

Metoda

  • Klimatyzator Etherea z technologią nanoe™ X zainstalowano w przestrzeni o kubaturze 6.7 m3.
  • Gazę nasączoną roztworem wirusa SARS-CoV-2 przez 24 h poddano działaniu klimatyzatora wyposażonego w technologię nanoe™ X z odległości 0.7 m w pomieszczeniu o kubaturze 6.7 m3.
  • Określono miano zakaźne wirusa, który posłużyło następnie do wyliczenia wskaźnika zahamowania jego aktywności.