logo
Papa Szybki Profil SBS BMI - Nowosciproduktowe.pl

Technologia Szybki Profil® SBS – skuteczna izolacja fundamentów budynku


24-02-2021| 10:10| Źródło: Grupa BMI| Fot: Grupa BMI

Nie trzeba nikogo przekonywać, że solidne fundamenty budynku do podstawa jego prawidłowego funkcjonowania przez długie lata. Podczas budowy warto zadbać o ich odpowiednią izolację, która zabezpieczy mury przed zawilgoceniem a w konsekwencji przed pojawianiem się grzybów i pleśni. Jednym z popularnych na rynku rozwiązań izolacyjnych są papy wykonywane w technologii Szybki Profil® SBS marki BMI Icopal.


Technologia Szybki Profil® SBS pozwoliła na wyprodukowanie pap o specjalistycznej budowie, odrębnie dedykowanych do dachów i do fundamentów. Produkowane w technologii Szybki Profil® SBS papy posiadają szereg, istotnych z punktu widzenia inwestora, zalet. Ich zastosowanie na spodzie papy zwiększa powierzchnię zgrzewu o 40%, co daje 100% pewność prawidłowego przytwierdzenia papy do podłoża na całej jej powierzchni. Zastosowana technologia skraca też o 30% czas zgrzewania papy do podłoża, dzięki czemu nienaruszona zostaje główna, bitumiczno-kauczkowa powłoka hydroizolacyjna papy. Daje to gwarancję zachowania parametrów technicznych pracy podczas całego okresu eksploatacji budynku i jego fundamentów.

Istotną zaletą pap fundamentowych produkowanych w technologii Szybki Szybki Profil® SBS jest pogrubiona o ponad 50% główna powłoka hydroizolacyjna, która zlokalizowana jest pod osnową. Dzięki swojemu składowi papa jest całkowicie odporna na działanie środowiska wodno-biokorozyjnego w gruncie a krótszy czas zgrzewania papy do podłoża eliminuje ryzyko degradacji wiązań i struktury bitumu oraz kauczuku SBS w właśnie w głównej powłoce hydroizolacyjnej, która decyduje o faktycznej żywotności papy. Wierzchnia warstwa pap pokryta jest specjalną, grubą folią wierzchnią PP zabezpieczoną lakierem UV, która dodatkowo zwiększa odporność papy na uszkodzenia mechaniczne w trakcie prac.

Oferta produktów wykonanych w technologii Szybki Profil® SBS marki BMI Icopal obejmuje m.in. specjalistyczne papy przeznaczone do hydroizolacji części podziemnych budynków i budowli, takie jak:

  • Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS – specjalistyczna papa modyfikowana kauczukiem SBS zaprojektowana wyłącznie do zabezpieczania fundamentów.
  • Fundament Antyradon 4,0 Szybki Profil® SBS – papa, w budowie której zachowano wszystkie parametry papy Fundament 4,0 Szybki Profil® SBS. Jest dodatkowo wyposażona w dwie szczelne bariery antyradonowe: kompozyty aluminiowe wtopione we włókninę poliestrową i kompozyty aluminiowe napawane od spodu na folii PP.